informationssikkerhed på Aalborg Universitet

 

Brug sitet til at blive klogere på informationssikkerhed

Statens institutioner skal fra januar 2014 følge ISO 27001-sikkerhedsstandarden i stedet for DS484.

Enklere sikkerhedsstyring med ISO27001 ISO-standarden stiller færre bindende krav til institutionerne, og sikkerhedsforanstaltningerne vil i højere grad afhænge af den enkelte institutions behov.

Sikkerhedspolitikken er et af de mest centrale dokumenter i sikkerhedsarbejdet. Her beskrives rammerne for arbejdet, organisationen, fordelingen af ansvaret og målsætningen. 

Regler og anbefalinger på dette site understøtter overholdelsen af ISO standarden og det er derfor vigtigt, at hver enkelt bruger overholder reglerne.


Adgang til data skal begrænses til personer med fast tilknytning til AAU (ansatte eller studerende) eller andre personer, der har et specifikt og legitimt behov og i øvrigt er godkendt til adgangen.

Se yderligere i de fulde regler for Klassifikation af data på AAU
 

Kontakt

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet ifm dette website, så kontakt AAU´s Informationssikkerhedschef (CISO): ciso@aau.dk.

Sikkerhedsbrud, hacking og daglig support

Kontakt support@its.aau.dk eller ring 99402020 og oplys dér om dine observationer.

Det er vigtigt at du gør dette, hvis du oplever noget der truer informationssikkerheden - eller blot du tror det kan true sikkerheden.

Du kan også kontakte support, hvis du skal have hjælp til fx antivirus, kryptering mv.

 

informationssikkerheds-udvalg på AAU

Informationssikkerhedsudvalg har følgende sammensætning: