Må der scannes og kopieres fra bøger og artikler?

At scanne fra bøger og artikler er ikke det samme som at kopiere fra bøger og artikler.

Både studerende, videnskabelige medarbejdere og sekretærer må kopiere fra bøger og artikler til eget brug (både arbejdsmæssigt og privat).

Eksempelvis må studerende kopiere til sig selv til sit eget studiebrug, sekretærer må kopiere til brug for trykning af kompendier eller til arkiv, og videnskabelige medarbejdere må kopiere tidsskriftartikler og andet til sig selv og til brug i deres egen forskning samt til brug for enkelte (meget få) kolleger, som de har en tæt kontakt til.

Der er visse undtagelse som kan læses i følgende dokumenter:

Eksemplarfremstilling i henhold til aftale med Copydan

Info om indscanning kopieringsaftale

Info om kopieringsaftale

COPYDAN-aftalen

Aftale om brug af billeder på AAU

Senest revideret 05.10.2012 (Henrik Rask)