AAU logo

Persondata

Databeskyttelse

Persondata er enhver form for information, som kan identificere en person.

D. 25. maj 2018 trådte den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) i kraft. Formålet er at beskytte alle EU-borgeres frihedsrettigheder ved bl.a. at håndtere deres personlige oplysninger forsvarligt. En mere ensartet behandling af persondata skal også sikre og lette den frie udveksling af oplysninger.

Derfor skal alle medarbejdere på AAU fremover justere en række arbejdsgange i håndteringen af data på fx studerende, medarbejdere og deltagere i forskningsprojekter. 

Aktiviteter og nyheder