AAU logo

Generel information

Information om beskyttelse af persondata

 • +

  Hvad er persondata?

  Persondata er enhver form for information, som kan identificere en person.

  Almindelige personoplysninger er bl.a.:

  • Klassiske stamoplysninger, dvs. navn, køn, adresse og telefonnummer, fødselsdato, nær familie, oplysning om status vedr. hemmeligt nummer/ adresse og foto-ID.
  • Oplysninger om uddannelse, udtalelser, kursusbeviser, beskæftigelser, arbejdsopgaver.
  • Oplysninger om løn, skat, pension og lønkontonummer
  • Kørekort
  • Tilknytning til en eller flere institutioner
  • Nationalitet
  • Systembrugeroplysninger

  Fortrolige personoplysninger er bl.a.:

  • CPR nummer
  • Personlighedstest
  • Skilsmisse
  • Registreret partnerskab
  • Adoptionsforhold
  • Alkohol- og narkotikatest
  • Registrering af snyd til eksamen
  • Logning af internetbrug
  • Karakterer
  • Væsentlige sociale problemer og familieforhold
  • Bortvisningsgrund
  • Disciplinære sager
  • Referater af personlige samtaler, hvis disse indeholder oplysninger af særlig karakter
  • Hemmelig adresse

  Følsomme personoplysninger er bl.a.:

  • Race og etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøs overbevisning
  • Filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller orientering
  • Genetiske eller biometriske data til brug for identificering
 • +

  Læs mere om databeskyttelse

  AAU arbejder i øjeblikket på nogle vejledninger, som er tilpasset AAU. 
  Indtil da henviser vi bl.a. til Datatilsynets vejledninger:

  I forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen på AAU, er der blevet udarbejdet følgende præsentationer: 

 • +

  Ændringerne fra 25. maj 2018

  Databeskyttelsesforordningen medfører bl.a.: 

  • Generelt mere fokus på databeskyttelse, herunder: 

   Registreredes rettigheder 
    - Transparens, oplysningspligt, ret til indsigt og berigtigelse, ret til sletning etc. 

   Dataansvarliges pligter 
    - Databehandleraftaler, samtykke, databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, dokumentationskrav, samarbejde med Datatilsynet, dataminimering, anmeldelse af sikkerhedsbrud etc.   

    
  • Sanktioner på op til flere millioner kroner, hvis lovgivningen ikke overholdes
    
  • Alle offentlige myndigheder er forpligtiget til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Medarbejdere tilknyttet databeskyttelse på AAU

 • +

  Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

 • +

  Ledere og nøglemedarbejdere

  I hver enhed på AAU er der en leder og en nøglemedarbejder, som har særlige opgaver ift. databeskyttelse.

   

Aktiviteter og nyheder