AAU logo

AAU's databeskyttelsesrådgiver

AAU's databeskyttelsesrådgiver

Fra d. 25. maj 2018 er AAU's databeskyttelsesrådgiver (DPO) trådt ind i sin rolle. Alle offentlige myndigheder er forpligtiget til at få en databeskyttelsesrådgiver, det samme gælder for nogle private virksomheder og organisationer.

På AAU er Teia Melvej Stennevad vores databeskyttelsesrådgiver. Hun vil i sit arbejde varetage tre overordnede opgaver, hvor hun vil:

  • Rådgive AAU om sikker og korrekt beskyttelse af personoplysninger
  • Kontrollere, at AAU arbejder sikkert og korrekt med personoplysninger
  • Varetage de registreredes rettigheder

Får I henvendelser fra registrerede (fx nuværende eller forhenværende studerende eller ansatte, eller respondenter, der har medvirket eller medvirker i et forskningsprojekt) om deres rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi opbevarer eller behandler om dem, skal I endelig kontakte Teia på dpo@aau.dk.

Mailen dpo@aau.dk er underlagt tavshedspligt. I situationer, hvor medarbejdere kan få behov for at ’anmelde’ andre medarbejdere eller deres ledere, kan de trygt anvende denne mail, hvor alt vil blive behandlet fuldt fortroligt.