AAU logo

AAU's databeskyttelsesrådgiver

AAU's databeskyttelsesrådgiver

Alle offentlige myndigheder er forpligtiget til at have en databeskyttelsesrådgiver (DPO), det samme gælder for nogle private virksomheder og organisationer.

Databeskyttelsesrådgiveren skal varetage tre overordnede opgaver:

  • Rådgive AAU om sikker og korrekt beskyttelse af personoplysninger
  • Kontrollere, at AAU arbejder sikkert og korrekt med personoplysninger
  • Varetage de registreredes rettigheder

Får I henvendelser fra registrerede (fx nuværende eller forhenværende studerende eller ansatte, eller respondenter, der har medvirket eller medvirker i et forskningsprojekt) om deres rettigheder i forhold til de personoplysninger, vi opbevarer eller behandler om dem, skal I endelig kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@aau.dk.

Mailen dpo@aau.dk er underlagt tavshedspligt. I situationer, hvor medarbejdere kan få behov for at ’anmelde’ andre medarbejdere eller deres ledere, kan de trygt anvende denne mail, hvor alt vil blive behandlet fuldt fortroligt.