AAU logo

3. april 2018 - Nyheder til nøglemedarbejdere

Kære nøglemedarbejdere

Vi har nogle nyheder, som vi gerne vil dele med Jer.

Roller
GDPR-projektet bevæger sig snart fra en periode primært med udviklingsarbejde, som I har haft en altafgørende rolle i, til perioden efter 25. maj, der i højere grad byder på driftsopgaver.

I den forbindelse vil der komme nogle rolleændringer i organisationen, som betyder, at nye personer vil få tildelt opgaver relateret til databeskyttelse, og andre vil blive mindre involverede alt afhængigt af, hvilke arbejdsopgaver man varetager til dagligt. Derfor vil nogle af Jer efter 25. maj forsat løse opgaver tilknyttet databeskyttelse på AAU, mens andre ikke vil.

GAP-analyse
I har allerede ydet et stort stykke arbejde, og alle indleverede fortegnelser er i øjeblikket ved at gennemgå et kvalitetstjek. I projektgruppen har vi besluttet at løfte en større del af arbejdet med GAP-analysen, da det giver en tidsmæssig fordel. Derfor udføres det første arbejde med GAP-analyserne centralt, og i uge 17-18 kommer vi ud til Jer i de enkelte enheder, og gennemgår de afsluttende opgaver, som I skal løfte.

Slettepolitik
Slettepolitik er det område, hvor AAU er mest udfordrede ift. databeskyttelse. Det er en omfattende proces at få afklaret hele det retslige grundlag for sletning (herunder særlovgivningen) og udarbejdet en overordnet slettepolitik. Derfor ligger opgaven med at slette de personoplysninger, der skal slettes, først efter 25. maj 2018.

Det er vigtigt, at vi ikke går i gang med at slette data allerede nu, da AAU også har pligt til at gemme bestemte personoplysninger og samtidig har behandlingshjemmel til størstedelen af de data, vi behandler.

Pressehåndtering
Hvis I modtager henvendelser fra journalister angående databeskyttelse på AAU, skal I henvise dem til Universitetsdirektør Antonino Castrone.


I kan altid læse mere om databeskyttelse på AAU på www.persondata.aau.dk, som løbende opdateres med nye informationer. Henvis også meget gerne kolleger, som interesserer sig for emnet, til denne side.