AAU logo

30. juli 2018 - Informationer fra GDPR inden sommerferien

Kære ledere og nøglemedarbejdere

Her følger en række nyt fra GDPR-projektet inden sommeren (og ferie for de flestes vedkommende) gør sit indtog. Nyhederne handler mestendels denne gang om, hvad der er på vej til jer efter sommerferien.

2-FAKTOR-VALIDERING

En af de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som følge af databeskyttelsesforordningen, vi indfører på AAU, er 2-faktor-validering i første omgang for VPN. Inden sommerferien er det udrullet til Fælles Service, og vi arbejder på udrulning til studerende og SBI i august og institutter i uge 37-41. I forbindelse med udrulningen vil alle naturligvis få yderligere information på mail, såvel som der findes vejledning på its.aau.dk.

INFORMATIONSSIKKERHEDSHÅNDBOG OG – POLITIK

Informationssikkerhedspolitikken har været til høring i Informationssikkerhedsudvalget og er inden sommerferien sendt til Rektor. Den reviderede politik skal herefter oversættes og vil blive lagt online umiddelbart herefter.

BEREDSKABSPLAN

Når der sker brud på persondatasikkerheden, skal sådanne brud (små som store) altid anmeldes via formularen øverst på Informationssikkerhed-hjemmesiden.

I tilfælde af, at det viser sig at være en større hændelse, der skal anmeldes til Datatilsynet, og eventuelt hvor de registrerede også skal underrettes, vil ITS’ Major Incident-model blive benyttet til håndtering af hændelsen. Denne model er tilpasset og valgt, idet den er implementeret og løbende afprøves, hvormed den giver os en større effektivitet.

AAU’S KLASSIFIKATIONSMODEL

Modellen er godkendt og vil i første omgang blive tilgængelig online på dansk. Engelsk version er også på vej.

TJEK OP PÅ GENNEMFØRTE KURSER

Vi vil over den kommende periode sørge for, at I selv fremadrettet kan se hvem fra jeres respektive institut, afdeling mv., der har gennemført kurset. Dette gøres i Moodle, ved at I logger ind som ellers på https://gdpr.moodle.aau.dk – vi giver besked, når I har adgang til oversigten over medarbejdere, der har gennemført kurset. Vedhæftet finder I allerede en vejledning til, hvordan I tilgår oversigten, når I har adgang.
 

Nyhedsmailen her sendes kun på dansk, da vi beklageligvis, grundet arbejdspresset inden sommerferien, ikke har nået at sende teksten til oversættelse. Henvend jer endelig til mig, hvis I behøver nogle af informationerne heri på engelsk, så vender vi tilbage til jer med oversættelsen efter sommerferien.

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig dejlig sommerferie!

Mange hilsner

Sabine

 

---

Sabine Jensen Jåtog                                                                             

GDPR-projektgruppen

Se mere om databeskyttelse på AAU: www.persondata.aau.dk

Email: sjj@its.aau.dk |  Web: www.its.aau.dk |

Telefon: (+45) 9940 7396 | Mobil (+45) 2533 4831 |

Aalborg Universitet | Niels Jernes Vej 12 | Aalborg Øst