AAU logo

4. maj 2018 - Kick-off møde for ledere og nøglemedarbejdere

GDPR-projektgruppen inviterer til "Kick-off møde – Databeskyttelsesforordningen i krydsfeltet mellem udvikling og drift"

Fra hver AAU-enhed deltager en ansvalig administrativ leder ifm. databeskyttelse og en nøglemedarbejder.

Se program for kick-off mødet