AAU logo

Folketinget har i dag vedtaget den nye databeskyttelseslov, der skal implementere GDPR i Danmark

Folketingen har i dag vedtaget databeskyttelsesloven (L 68):

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l68/index.htm  

Den blev i øvrigt sambehandlet med: L 69 Om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen:

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l69/index.htm

Her kan du se den vedtagne lov inkl. forordningen som bilag:

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l68/20171_l68_som_vedtaget.pdf