AAU logo

data om studerende

Hvilke oplysninger vedr. personen selv må man give til en person, der henvender sig telefonisk?

Alle typer oplysninger om personer må udleveres til vedkommende selv. Man skal dog være sikker på, at vedkommende faktisk ER den, som oplysningerne vedrører. Kravene til denne sikkerhed kan variere efter, hvor følsomme oplysningerne er.

Hvis der er tale om ikke-følsomme oplysninger, vil man normalt på AAU kunne udlevere disse (f.eks. studienummer mv.), hvis man føler sig rimelig sikker på vedkommendes identitet. Dette kan f.eks. være, hvis studiesekretæren kender vedkommendes stemme eller ud af sammenhængen er sikker på, at vedkommende er den, som vedkommende udgiver sig for.

Hvis man er i tvivl om vedkommende, kan man fx bede om at måtte ringe vedkommende op på det telefonnummer, som man i forvejen har registreret på det pågældende navn. Herved har man stor sikkerhed for, at man kommer til at tale med vedkommende selv.

Karakterer anses for en fortrolig oplysning, som kun må oplyses, når man er meget sikker på, at man taler med vedkommende selv. Karakterer må kun udleveres til den studerende selv.

Hvis der er tale om fortrolige oplysninger, er kravene til sikkerheden stor. Sådanne oplysninger kan normalt ikke oplyses pr. telefon. Cpr.nr. anses normalt for en fortrolig oplysning.

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg

Følsomme oplysninger

Følsomme oplysninger er bl.a. om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, jf. PDL § 7. Endvidere er det oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer, jf. PDL § 8.

Navn og adresse er normalt ikke følsomme oplysninger. Dette er kun tilfældet, hvis vedkommende har givet AAU besked om, at telefonnummer og/eller adresse er hemmeligt. (Dette registreres automatisk i STADS, hvis vedkommende har bedt om det i forhold til Folkeregistret).

Cpr.nr. og karakterer er følsomme oplysninger. Cpr.nr. er endvidere en fortrolig oplysning.