AAU logo

data om studerende

Må der videresendes reklame-mails mv. til studenter-mailinglister?

I forbindelse med udsendelse af materiale skal det for det første understreges, at AAU ikke må offentliggøre mailing-lister til nogen uden for AAU, uanset om der er tale om informationsmateriale eller markedsføringsmateriale. HVIS der skal udsendes materiale, er der således tale om, at AAU skal udsende det pågældende materiale til de studerende på vegne af en forening eller lignende.

Det er IKKE tilladt at udsende markedsføringsmateriale til de studerende. Heller ikke selvom det pågældende materiale udsendes af AAU på vegne af den pågældende virksomhed/forening. Der må derfor ikke rundsendes mail, f.eks. fra sekretærer til studerende, hvis det kommer fra erhvervsvirksomheder. Det kan f.eks. være stillingsopslag, tilbud (f.eks. særlige tilbud til studerende) o.s.v. Som tommelfingerregel kan man regne med, at der ALDRIG kan udsendes mails med materiale, der kommer fra virksomheder.

Det er tilladt at udsende informationsmateriale til de studerende. Informationsmateriale er materiale som ikke indeholder markedsføringstiltag overfor de studerende, men derimod information om diverse studie- og erhvervsrelevante tiltag, som må antages at være af interesse for de studerende. Der kan eksempelvis være tale om information fra en fagforening.

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg