AAU logo

data om studerende

Må man lægge karakterer på nettet?

Der må ikke lægges karakterer mv. på hjemmesider, der er tilgængelige for omverdenen. Der kan lægges lister på AAU's hjemmesider, hvis der kun er adgang (med password) for de pågældende studerende, som listerne er relevante for, og de pågældende har givet deres samtykke (kan f.eks. være på en blanket. (Se word blanket)

Studerende skal slettes af lister, hvis de ikke længere et indskrevet på AAU eller hvis de beder sig slettet. Hvis studerende ikke vil give samtykke, må offentliggørelsen kun ske ved f.eks. opslag på opslagstavler eller hos studiesekretærer.

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg

Samtykke

”Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede indvilger i, at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, gøres til genstand for behandling”. Jf. persondatalovens § 3, nr. 8.

”Frivillig” betyder, at der ikke må lægges noget direkte eller indirekte pres.

”Specifikt” betyder, at det forklares præcist, hvilke oplysninger der registreres/videregives, hvorfor de registreres/videregives og til hvilket formål.

Et samtykke bør gives skriftligt. Det kan gives på en blanket, som udfyldes og underskrives, men der kan også laves en konkret tekst, hvis der er behov for samtykke til noget, som der ikke allerede er blanket til og som der måske mere sjældent er behov for.

Der kan indhentes samtykke til mange ting på én gang, f.eks. en blanket ved studiestart med både samtykke til at lægge billede på hjemmeside, offentliggørelse af karakterlister osv.

En studerende, der har givet samtykke, kan altid tilbagekalde sit samtykke. Herefter må oplysninger, der er offentliggjort, fjernes fra offentliggørelsen, og ved oplysninger, der er registreret, skal det noteres, at oplysningerne ikke længere må benyttes og videregives.