AAU logo

data om studerende

Må man oplyse (eksternt), hvilke studerende der går på en uddannelse?

Ja. Det anses ikke for en følsom oplysning, at den studerende er indskrevet eller har været indskrevet på AAU. Med hensyn til f.eks. vedkommendes telefonnummer og privat adresse, så er dette normalt ikke en følsom eller fortrolig oplysning. Dette er kun tilfældet, hvis vedkommende har givet AAU besked om, at telefonnummer og/eller adresse er hemmeligt. (Dette registreres automatisk i STADS, hvis vedkommende har bedt om det i forhold til Folkeregistret)

Alle henvendelser om studerende, f.eks om der er indskrevet en bestemt studerende, oplysninger om en nuværende eller tidligere studerende mv. skal ske til studiekontoret. Folk skal derfor henvises hertil. (Henvendelser vedr. ansatte besvares i øvrigt af personaleafdelingen).

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg