AAU logo

data om studerende

Må man videregive oplysninger om studerende (eksternt hhv. internt på AAU)?

Ja. Uanset om nogen henvender sig ude fra eller internt fra AAU, så har vedkommende ret til aktindsigt (offentlighed) i almindelige oplysninger, der ikke omhandler følsomme oplysninger. Der kan ikke stilles krav om, at folk identificerer sig eller begrunder forespørgslen.

Det anses ikke for et privat forhold, at en studerende er indskrevet eller har været indskrevet på AAU. Med hensyn til f.eks. vedkommendes telefonnummer og privat adresse, så er dette normalt ikke en følsom eller fortrolig oplysning. Dette er kun tilfældet, hvis vedkommende har givet AAU besked om, at telefonnummer og/eller adresse er hemmeligt. (Dette registreres automatisk i STADS, hvis vedkommende har bedt om det i forhold til Folkeregistret).

Alle henvendelser om studerende, f.eks om der er indskrevet en bestemt studerende, oplysninger om en nuværende eller tidligere studerende mv. skal ske til studiekontoret. Folk skal derfor henvises hertil. (Henvendelser vedr. ansatte besvares i øvrigt af personaleafdelingen).

Senest revideret 08.12.09 (CBT) - Charlotte Bagger Tranberg

Følsomme oplysninger

Følsomme oplysninger er bl.a. om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold, jf. PDL § 7. Endvidere er det oplysninger om strafbare forhold og væsentlige sociale problemer, jf. PDL § 8.

Navn og adresse er normalt ikke følsomme oplysninger. Dette er kun tilfældet, hvis vedkommende har givet AAU besked om, at telefonnummer og/eller adresse er hemmeligt. (Dette registreres automatisk i STADS, hvis vedkommende har bedt om det i forhold til Folkeregistret).

Cpr.nr. og karakterer er følsomme oplysninger. Cpr.nr. er endvidere en fortrolig oplysning.