AAU logo

På rejse

Når du er på rejse skal du bl.a. være opmærksom på følgende:
 

 • Undgå offentlige netværksforbindelser til at udveksle og tilgå følsomme data
   
 • Anvend aldrig fremmed IT-udstyr til at udveklse eller tilgå følsomme oplysninger
   
 • Sørg for altid at have dit IT-udstyr under opsyn
   
 • Lad være med at tilslutte fremmede USB enheder eller strømopladere
   
 • Udlån aldrig dit udstyr til fremmede
   
 • Anvend et skærmfilter/pricavy filter på din pc når du bruger den ofentlige steder, fx i lufthavne